รวม “สัตว์สงวน” ของไทย ที่จับมาเลี้ยงไม่ได้ จับไปขายก็ผิดกฎหมาย!

สัตว์สงวน wildlife conservation

รวม “สัตว์สงวน” ของไทย ที่จับมาเลี้ยงไม่ได้ จับไปขายก็ผิดกฎหมาย! สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว ในปร … Read more